19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“นายอำเภอควนกาหลง” ชวนปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายสิทธิชัย เทพภูษานายอำเภอควนกาหลงชวนปลูกผักสวนครัวข้างบ้าน สร้างความมั่นคงทางอาหารประหยัดค่าใช้จ่าย ในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ภายใต้สโลแกน ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับนายอำเภอควานกาหลง


วันที่ 23 เมษายน 2563
นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง จ.สตูล ที่กำลังเก็บผักบุ้งในแปลงเกษตร ใช้พื้นที่ดินว่างเปล่า จำนวน 3 ไร่เศษ หน้าที่ว่าการอำเภอควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ดัดแปลงเป็นพื้นที่แปลงการเกษตร ที่ปลูกสารพัดไว้พืชผัก และสมุนไพร พร้อมกับไว้เป็นที่ศึกษาดูงาน


นอกจากนี้ได้เอาผลผลิตที่ปลูกได้ ไว้แจกจ่ายให้ลูกบ้าน คนยากจน ฟรี และบางส่วนก็นำไปมอบให้ด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด – 19 ใช้ปรุงทำอาหาร สร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าทางใจ รวมทั้ง เป็นการนำล่อง การใช้นโยบายการใช้พื้นที่ว่างเปล่าทำการเกษตรพอเพียงที่เดินตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอควนกาหลงที่เดินทางมารับผักไปกิน ดีใจ ที่หลายๆหน่วยงานในท้องที่ของอำเภอควนกาหลงสร้างแนวคิดที่ดีและไม่ทอดทิ้งชาวบ้านที่รับผลกระทบจากโควิด- 19
นอกจากนี้นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง ยังได้นำร่องแก่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอ ได้สร้างความตระหนักและจัดเวลายามว่าง อยู่บ้าน ให้เป็นประโยชน์ หลังช่วงนี้ รัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย เหลือกิน ก็นำไปขายสร้างรายได้

จึงใช้พื้นที่บ้านพักนายอำเภอจัดปลูกผักสวนครัว ผักสารพัดที่กินได้ ปลูกลงพื้นดินที่ว่างเปล่า ให้เกิดประโยชน์เป็นการนำร่องให้คนอยู่บ้าน ได้ออกกำลังกาย ปลูกผักไว้กิน ไม่ต้องออกไปใช้จ่ายเป็นการประหยัดอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้นำแนวทางของอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน การปลูกพืชผักสวนครัวโดยกำหนด 90 วันเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องอาหาร ในช่วงกระแสวิกฤติโรคระบาดโควิด – 19 จน ทำให้ประชาชนต้องอยู่บ้าน และต้องกินต้องใช้ จึงสร้างให้ประชาชนหันใช้พื้นที่รอบๆบ้านให้เป็นประโยชน์ สร้างอาหาร ลดการใช้จ่ายอีกด้วย

ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร พช.ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับนายอำเภอควนกาหลง ที่สร้างพลังด้านผู้นำให้ประชาชน ได้รู้ว่า การปลูกพืชผักสวนครัว รอบบ้านเรือน รอบสถานที่ทำงาน ก็การสร้างคุณค่าทางอาหารได้ดีในยุคนี้ เราอยู่บ้าน นอกจากจะหยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อครอบครัวแล้ว มาสร้างคุณค่าทางอาหารที่มีประโยนช์ในพื้นที่รอบบ้านเราอย่างยังยืนต่อไป

 

 

 

 

 

อุดมลักษณ์ แสงบัว///สตูล

You may also like