18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูล- “นิพนธ์” รมช.มหาดไทย​ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่​ พร้อมมอบเงิน​ หน้ากากอนามัย​ เเละเจลล้างมือ

 

วันนี้ (24 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น.
นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ลงพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และได้เดินทางมาที่จังหวัดสตูล โดยได้เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) บริเวณด่านหน้าฐาน นปพ.ทุ่งนุ้ย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมได้มอบเงิน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและน้ำดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ด่านตรวจ จุดคัดกรองโควิด-19 หน้าฐาน นปพ.ทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

อุดมลักษณ์ แสงบัว///สตูล

You may also like