18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราธิวาส​ | ตั้ง“โรงครัวพระราชทาน”จัดรถครัวสนามทำข้าวกล่องแจกชาวรือเสาะ

โรงครัวพระราชทานจัดรถครัวสนามทำข้าวกล่องแจกชาวบ้าน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิค-19

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 15.00 น. จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาย เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และติดตามการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน

ภายหลังที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ จากเหตุที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งมีการ Lock down สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้จัดรถครัวสนาม (จาก ร.151 พัน.1) จัดตั้งเป็นโรงครัวพระราชทาน ดำเนินการจัดทำอาหารกล่องพระราชทาน แจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านบน ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านควบคุม (ล็อกดาวน์) จากกรณีตรวจพบมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จึงทำให้ต้องปิดหมู่บ้านเฝ้าสังเกตุอาการและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งได้ทำการปิดหมู่บ้านในระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้การประกอบเลี้ยงแจกจ่ายอาหารกล่องพระราชทาน เป็นการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านบน ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ดำเนินการจัดทำอาหารประกอบเลี้ยงตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2563 โดยมีประชาชนจำนวน 206 ครัวเรือน กว่า 500 คน ซึ่งได้จัดทำอาหารกล่องพระราชทาน แจกจ่ายเฉลี่ยวันละ 1,800 กล่อง รวม 3 มื้อ

ในการนี้ทางคณะฯได้ลงพื้นที่นำอาหารกล่องพระราชทาน มอบให้กับผู้นำศาสนา และพี่น้อง ประชาชนในหมู่บ้าน สร้างความรู้สึกปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และต่างมีขวัญกำลังใจที่ดี มีความสุขที่ได้รับความห่วงใยดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนในครั้งนี้

ภาพข้อมูล​ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

You may also like