18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราฯส่ง“นักรบชุดขาว”​สู่รพ.สนาม ผู้ว่าฯยกย่องความเสียสละ

ผู้ว่าฯ​ นราธิวาส​ ​ส่งบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสา 12​ คน​ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์​ พร้อมให้กำลังใจ​ ยกย่องนักรบชุดขาวในความเสียสละ​ เพื่อรับมือกับโควิด-19

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการส่งบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์​ เมื่อวันที่​ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา

นายเอกรัฐ หลีเส็น กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ให้ความสำคัญในการวางแผนเตรียมรับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์​ นับเป็นบุคคลสำคัญในการควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรค การรักษาผู้ป่วยให้หาย ลดอัตราการติดเชื้อในชุมชน

การมีทีมจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ถือว่าบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ที่มีควรได้รับการยกย่อง และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม

“ผมขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”​ ผู้ว่า​ฯ​ เอกรัฐ​ กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม COVID-19 จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส หมุนเวียนเข้าร่วมปฏิบัติงาน

แต่เนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัสซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานแบบประจำ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ จึงมีการรับสมัครจิตอาสาบุคลากรทางการแพทย์ประจำการ จำนวน 12 คน

สำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำ COHORT HOSPITAL ที่ไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย แพทย์ จำนวน 3 คน พยาบาล 6 คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 คน จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส

โดยมีการส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาด้วยการปรบมือ พร้อมข้อความให้กำลังใจ และมอบดอกกุหลาบเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความอดทน เสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อรับมือกับ COVID-19

You may also like