18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูล​ | “ควนโดน”​สวมหน้ากากทั้งอำเภ​อ ผู้ว่าฯชื่นชม!

“พ่อเมืองสตูล”​ ชื่นชมประชาชนตื่นตัวสวมใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน พร้อมยกให้อำเภอควนโดน เป็นอำเภอที่ประชาชนมีหน้ากากอนามัย 100% พร้อมสั่งให้ทุกอำเภอสำรวจ​ เร่งจัดหาให้ประชาชน​ทันที

ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 6 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง​ เมื่อวันที่​ 27 เม.ย. 63

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์​ กล่าวว่า​​ การประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดสตูล สถานการณ์ยังคงไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ นอกจากกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติศาสนาที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งขณะนี้ทั้ง 18 รายหายป่วยจากโรคดังกล่าวแล้ว แต่เพื่อความมั่นใจของประชาชน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องกักตัวต่อ ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ส่วน 8 รายที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ซึ่งกลับบ้านไปก่อนหน้านี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Home Quarantine โดยมีทีมควบคุมโรคในชุมชนเฝ้าติดตามอาการอย่าใกล้ชิด ซึ่งทั้ง 8 รายยังคงปกติไม่มีอาการป่วย

“ผมขอให้ประชาชนเชื่อในมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่รระบาดในชุมชน”​

ส่วนการเดินทางกลับมาของแรงงานชาวไทยในประเทศมาเลเซีย หน่วยงานภาครัฐได้มีการอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน เช่น สถานที่สังเกตอาการ 14 วัน, เรือสปีดโบ๊ทกรณีเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านท่าเทียบเรือตำมะลัง

โดยมีจำนวนผู้เดินทางกลับมาแล้วทั้ง 2 ด่าน วังประจัน อำเภอควนโดน และตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2563 จำนวน 668 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาอาศัยอยู่ที่รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ กว่า 600 คน นอกนั้นมาจากกัวลาลัมเปอร์และรัฐเซอลาโงร์ โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานในร้านอาหาร

นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดสตูลนั้น มีภาคส่วนเอกชนและประชาชนร่วมแจกจ่ายอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูปให้แก่ผู้เดือดร้อน

โดยจังหวัดสตูลขอความร่วมมือในการแจกจ่ายขอให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่รระบาด

ชื่นชมชาวจังหวัดสตูล ที่ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางประกาศของจังหวัดสตูลเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการเคารพกฎข้อบังคับแล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมเรื่องของการดูแลป้องกันสุขภาพจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

สำหรับการร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัยนั้น จังหวัดสตูลโดยการบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ได้มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้แก่ประชาชนในท้องที่ในชุมชนไปแล้ว

นอกจากนี้​ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล​ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้พื้นที่ที่ยังคงขาดแคลนอยู่

“ผมพูดได้เลยว่า​ ขณะนี้พื้นที่อำเภอควนโดนเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ และยังมีพื้นที่อื่น ๆ เช่น เทศบาลเมืองสตูล ก็มีหน้ากากอนามัยทุกคนเช่นกัน”​

โดยหลังจากนี้​ ขอให้อำเภอทุกอำเภอลงพื้นที่สำรวจประชาชนว่ามีพื้นที่ไหนอีกบ้างที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัย และเร่งจัดหาให้ประชาชน​ เพื่อให้ทุกคนได้ป้องกันตนเองจากการแพร่รระบาดของโรค COVID-19

You may also like