21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทุ่มเททำงานด้วย“จิตบริการ”​ “สงขลาเชิดชู“ขรก.พลเรือนดีเด่น”​62

“ผู้ว่าฯ​ สงขลา”​ มอบเกียรติบัตร​ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและจังหวัด​ ปี 62​ ด้าน​ “ผอ.รุ่งโรจน์​”​ ศูนย์​ดำรงธรรม​ ภูมิใจ! ทุ่มเทช่วยเหลือ​ประชาชน​ เน้นทำงานด้วยจิตบริการ

ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้จัดโครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562​ เมื่อ​ 28 เม.ย. 63

ซึ่งจังหวัดสงขลา มีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย​กลุ่มข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูงและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และนายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปะโอ โรงเรียนวัดปะโอ

กลุ่มข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ ได้แก่ นางแหน่งน้อย สุขจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร และนายรุ่งโรจน์ และสุบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดสงขลา

สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด มีจำนวน 8 ราย ได้แก่​1. นายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา (สำนักนายกรัฐมนตรี) 2. นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา (กระทรวงแรงงาน) 3. นางสาวจริยา สุวรรณรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 4. นางสาวจันภวลักษณ์ นิลมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เรือนจำอำเภอนาทวี (กระทรวงยุติธรรม)

5. นางสุจารี ศรีสัมพุทธ ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 (กระทรวงศึกษาธิการ) 6. นายณัฏฐเกียรติ ชำนิธุรการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสะเดา (กระทรวงสาธารณสุข) 7. นายธวัตรชัย มุสิกะ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำจังหวัดสงขลา (กระทรวงยุติธรรม)
และ 8. นางเยาวดี วุ่นจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ 2 โรงพยาบาลจะนะ (กระทรวงสาธารณสุข)

สำหรับการจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคล (Physical Distancing) และการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อระวังการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อีกด้วย

หนึ่งในผู้ได้รับข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ​ นายรุ่งโรจน์ และสูบ​ ผู้อำนวยการกลุ่ม​งานศูนย์​ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา​ กล่าวว่า​ ตนรับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์​ รวมถึงการแก้ไขปัญหา​ต่าง​ ๆ​ให้กับพี่น้องชาวสงขลา

จุดเริ่มต้นในการรับราชการในปี​ 2542 ดำรงตำแหน่งทีาสำนักตรวขราชการและเรื่องราวร้องทุกข์​ กระทรวงมหาดไทย​ ซึ่งปัจจุบัน​ 20​ กว่าปีแล้วที่รับราชการ​สังกัดกระทรวง​มหาดไทย

ในการเป็นข้าราชการ​พลเมืองที่ดี​ คุณสมบัติ​สำคัญ​ คือ​ “จิตบริการ”​ ถือว่าข้าราชการ​ถือเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและอำนวย​ความสะดวก​ให้ประชาชน​ ฉะนั้น​ ความตั้งใจในการให้บริการด้วยใจ​ นอกเหนือจากระเบียบข้าราชการ​ที่ทุกคนต้องถือปฎิบัติ​อยู่แล้ว

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ​ภูมิในการเป็นข้าราชการ​ คือ​ การช่วยเหลื​อพี่น้อง​ประชาชน​ โดยเฉพาะ​ประชาชน​ในจังหวัด​สงขลา​ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนด้วย นับเป็นความภูมิใจ​อย่างยิ่งที่ใช้ต้นทุน​ในการรู้จักพื้นที่​ รู้จักพี่น้องประชาชน​ ทำให้การแก้ปัญหา​มีประสิทธิภาพ​มากยิ่งขึ้น​ โดยเฉพาะ​การประสานกับส่วนราชการ​ในอำเภอ​ รวมถึงเจ้าหน้าที่​หน่วยงานต่าง​ ๆ

แนวทางการทำงานในสถานการณ์​ปัจจุบัน​ของข้าราชการ​ ในช่วงโควิด-19​ ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้​ การเป็นข้าราชการ​ต้องเสียสละ​และทุ่มเท​ ทุกหน่วยงานทำงานโดยไม่มีวันหยุด​ นอกเหนือเวลาราชการก็ต้องปฏิบัติ​หน้าที่อย่างเต็มที่

ในสถานการณ์​เช่นนี้​ เราจำเป็น​ต้องร่วมมือ​ ช่วยเหลือ​ ที่สำคัญต้องทำงานด้วยใจ​ ยิ้มแย้ม​แจ่มใส​ในการอำนวยความสะดวกให้ ประชาชน​ที่มาติดต่อได้รับความประทับใจ​มากที่สุด

You may also like