18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ผู้ว่าฯชัยสิทธิ์’มอบนอ.เมืองยะลา​ แจกถุงยังชีพปชช.พื้นที่ป้องกันโควิด

29 เมย. 63 นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 อ.เมืองยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองยะลา เทศบาลตำบลท่าสาป รพ.สต.ท่าสาป อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ หมู่ 3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา เพื่อแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน363 ชุด ให้ชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นายปรีชา นวลน้อย กล่าวว่า จังหวัดยะลา โดย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ให้ทางอำเภอเมืองดำเนินการ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยพื้นที่ดังกล่าวทางจังหวัดได้สั่งปิดไปตั้งแต่วันที่ 24 = 30 เมษายน และมีการขยายต่อไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม โดยห้ามบุคคลเข้า-ออก ในพื้นที่ดังกล่าว

“วันนี้ได้มอบถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีวินัยในตัวเอง ดูแลตัวเองให้ดี ครอบครัวดูแลคนในครอบครัว และเชื่อมั่นว่าหากทุกคนมีวินัย เราใช้เวลาไม่นานที่จะยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้” นอ.เมืองยะลา กล่าว

ด้าน นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีท่าสาป กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดยะลา ได้มีมาตรการห้ามบุคคลเข้า-ออก ในพื้นที่ของ ม.3 ต.ท่าสาป เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่นั้น วันนี้ทางจังหวัดยะลาก็ได้ลงมาแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

สำหรับพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลท่าสาปที่ยังไม่มีคำสั่งการปิดหมู่บ้านนั้น ทางเทศบาลกำลังจะได้ทยอยลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในลำดับต่อไป เพราะถือว่า ทุกคนในตำบลต่างได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด

You may also like