19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“พ่อ​เมืองสตูล”มอบเครื่องไทยธรรมถวายวัดควนกาหลง​ เนื่องใน​วันวิสาขบูชา

วันนี้ (7 พ.ค. 63) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องไทยธรรมถวายวัด เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 โดยถวายแด่พระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เพื่อส่งมอบให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไป

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้​ จัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานปกครอง) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยมี​ นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล นายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอควนกาหลง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ภาพ/ข่าว จากส.ปชส.สตูล
อุดมลักษณ์ แสงบัว/สตูล

You may also like