21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ทหารพรานนาวิกโยธิน”​ร่วมทำความสะอาดศูนย์กักกัน​ คืนพื้นที่ให้โรงเรียน!ก่อนเปิดเทอม

ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning ศูนย์กักกันเฝ้าระว้งโรคไวรัสโควิด – 19 เพื่อคืนพื้นที่ให้โรงเรียนก่อนเปิดทำการเรียน

วันนี้ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ โรงเรียนบ้านไร่พญา หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารปืนเล็กที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning ศูนย์กักกันเฝ้าระว้งโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) เพื่อคืนพื้นที่ให้โรงเรียนบ้านไร่พญา

โดยมี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับทำความสะอาด Big Cleaning ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกอาคารเรียน พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดพื้น ผนัง อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ทุกพื้นที่ในบริเวณของโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน

 

You may also like