19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“นิพนธ์”​ติดตามความเรียบร้อยถุงยังชีพ เตรียมแจกล็อตแรก 50,000ชุดสู่ชายแดนใต้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการทำงาน และให้กำลังใจชาวบ้านในชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแต้ว และจิตอาสาที่มาร่วมช่วยกัน เร่งแพ็คถุงยังชีพจากภาคเอกชน ที่นำมาร่วมบริจาคผ่านทางกระทรวงมหาดไทย

โดยเป็นปลากระป๋องจำนวน 500,000 กระป๋อง และข้าวสารอีกจำนวน 5 หมื่นถุง โดยแบ่งเป็นถุง ถุงละ 5 กิโล เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งจะเริ่มทยอยนำส่งให้ถึงมือแก่พี่น้องประชาชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเร่งด่วน ซึ่งคาดว่าวันจันทร์จะเริ่มทยอยส่งได้ในล็อตแรก 50,000 ชุด ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่ต้องใช้เงินจากภาครัฐแต่อย่างใด

You may also like