18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นราธิวาส​ | ทหารพรานผนึกกำลังช่วยชาวบ้าน! ปันน้ำใจใส่“ตู้ปันสุข”​หน้าค่าย

นราธิวาส-หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมทหารพราน.48 ผนึกกำลัง ร่วมแรงร่วมใจ ตั้ง”ตู้ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 บริเวณหน้าค่าย ช่วยชาวบ้านกระทบจากโควิด-19

วันนี้ 15 พ.ค. 63 ที่บริเวณด้านหน้าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48ได้ดำเนินการจัดตั้ง”ตู้ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 บริเวณหน้าค่ายกองพันฯ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี ขนม และน้ำดื่ม มาใส่ตู้ให้บริการกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ได้เข้าใจต่อสถานการณ์ และรู้วิธีการป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสในวงกว้าง รวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะเมื่อออกจากบ้าน ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือเพื่อให้เกิดความสะอาดในทุกช่วงขณะ ทั้งก่อนการปรับทานอาหาร และช่วงเวลาระหว่างวัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการปฎิบัติภาระของกรมทหารพรานที่ 48 ปัจจุบันได้ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ต้องเร่งสำรวจและให้ความเข้าใจกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว

You may also like