21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“นิพนธ์”​นำคาราวานน้ำใจสู่เมืองตรัง​ มอบถุงยังชีพ-ให้กำลังใจอสม.

“นิพนธ์”​ นำคาราวานน้ำใจสู้ภัยโควิด-19
สู่ จ.ตรัง พร้อมมอบถุงยังชีพ อสม. เป็นกำลังใจ เน้นยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

วันนี้ 17 พ.ค.63​ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นำถุงยังชีพมาบริจาคให้แก่ตัวแทนหัวส่วนราชการ และกลุ่ม​ อสม. ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ บ้านพักนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้​ เพื่อแสดงความห่วงใยต่อพี่น้อง อสม.ที่เสียสละแรงกายแรงใจ ในการร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนในการสู้ภัยโควิด-19 ตลอดมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายก อบจ.จ.ตรัง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง อสม. จังหวัดตรัง

รมช.มท.กล่าวว่า ขอถือโอกาสนี้ในนามตัวแทนของรัฐบาล ในนามของประธานรัฐสภา ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและโดยเฉพาะพี่น้อง อสม.ที่ได้ทุ่มเทเสียสละด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลา ที่เกิดการระบาดของการแพร่เชื้อโควิด-19

ซึ่งแม้แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาที่เกิดโรคระบาด จนถึงขณะนี้ได้ช่วยกันจนสามารถแก้ไข ทำให้สถานการณ์ไปในแนวทางที่ดีขึ้น

ขณะนี้จังหวัดตรังตัวเลขเป็นศูนย์ จะเห็นได้ตามข่าวที่ผ่านมาว่า แม้แต่ต่างประเทศ ต่างยกให้เราเป็นหนึ่งในด้านของสาธารณสุข พี่น้อง อสม.จึงเป็นส่วนสำคัญ จนทำให้เราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้ในขณะนี้ แต่ทั้งนี้เราต้องอยู่ในความไม่ประมาท

ขอเรียนว่า พี่น้อง อสม.ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำหน้าที่เฝ้าระวัง เป็นส่วนหน้าที่ต้องเสียสละดูแลพื่น้องประชาชน ในพื้นที่แทนรัฐบาล ในนามของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นเบื้องต้น

จึงต้องขอบคุณพี่น้องอสม. ทุกท่านแทนในนามคณะรัฐมนตรี แทนความห่วงใยในนามของสภานิติบัญญัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกัน ขอย้ำว่า เราทุกคนต้องอยู่ในความไม่ประมาท ตนในฐานะเป็นกลไกหนึ่งของรัฐ บาลจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ขอเรียนว่าถุงยังชีพที่นำมาในวันทั้งหมดนี้ เราไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินแต่อย่างใด แต่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธา พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามลำบาก ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้ทั้งสิ้น

จากนั้น​ รมช.มท.เดินทาง มายังค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลนาโยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อพบกับพี่น้องประชาชน และพี่น้อง อสม.ที่มารอรับ โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายก อบจ.ตรัง พี่น้องประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้อง อสม.ให้การต้อนรับ

รมช.มท.​ กล่าวว่า​ ขณะนี้เป็นที่น่ายินดีที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของหวัดตรังเป็นศูนย์ นั่นก็เพราะที่นี่มีมาตราการเข้มงวดในการกวดขันระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการที่เรามี อสม.อยู่ทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมี แต่ประเทศอื่นไม่มี

วันนี้จึงตั้งใจมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ต่างได้ทุ่มเทการทำงานมาตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน จนขณะนี้สถานการ์เริ่มดีขึ้น ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีมาตราการที่ผ่อนคลายก็ตาม แต่ก็ต้องอยู่ในความไม่ประมาท เพราะถ้าเราประมาทสิ่งที่รัฐบาลทำไปแล้วทั้งหมดจะศูนย์เปล่า จึงต้องเข้มงวดต่อตนเอง และคนรอบข้าง โดยใช้มาตราการเฝ้าระวัง

จึงต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ อปท. เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และ พี่น้องอสม. ต้องขอบคุณในความเสียสละในการทุ่มเทด้วยความเสียสละ

ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานดูแลความสงบสุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในการคุ้มครองดูแลสุขภาพ เพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย นี่คือสิ่งที่เราประมาทไม่ได้

ดังนั้นการใส่หน้ากาก การรักษาระยะห่าง หรือการดูแลผู้สูงอายุ เราก็ยังคงต้องเหมือนเดิม แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ เรื่องของปากท้องของพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งบัดนี้ตัวเลขที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเยียวยาประมาณ 40 ล้านคน โดยเฉพาะในต้นเดือนนี้ กลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลอีกกลุ่มหนึ่ง โดยรัฐบาลจะดูแลทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง วันนี้จึงมาเยี่ยมให้กำลังใจ และขอบคุณทุกคน โดยในวันนี้มีข่าวสารและปลากระป๋อง ซึ่งสิ่งของทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่มาบริจาค

โดยเราไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ซึ่งได้นำมามอบให้แก่ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงพี่น้องชาวอสม.ในจังหวัดตรัง กว่า 2,000 ชุด จึงถือโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้มีทุกภาคส่วนที่ทำงานตรงนี้ มีความอดทนและเข้มแข็ง และหวังว่าในเร็ววันนี้เราคงใช้ชีวิตได้อย่างปรกติ จึงขอขอบคุณแทนคณะรัฐบาล แทนนายกรัฐมนตรี รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย และท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

จึงถือโอกาสนี้ มาแสดงความห่วงใยทุกๆภาคส่วน และที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

ต่อจากนั้น รมช.มท.ได้แวะไปเยี่ยมเยือน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ตำบลนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมมอบเงินสนับสนุน และ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ น้ำดื่ม

You may also like