18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูลเร่งเครื่อง! ถก“ท่องเที่ยวปลอดโควิด”​รับมือก่อนเปิดเมือง

ระดมสมองขับเคลื่อนอนาคตสตูล! รับมือก่อนประกาศเปิดท่องเที่ยวชิงความได้เปรียบ เที่ยวสตูล เมืองปลอดโควิด

ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ. สตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสภาการท่องเที่ยว หลังวิกฤติโควิด 19 หัวข้อ “การขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว”

โดยสาระสำคัญเพื่อประเมินสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด19 พร้อมหารือปัญหาอุปสรรคและมาตรการต่าง ๆ ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง พร้อมการกำหนดกิจกรรมทันทีหลังมีการปลดล็อคเปิดเมืองให้ท่องเที่ยวได้

โดยทางสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ซึ่งประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว , กลุ่มReef Gradian , ไกด์นำเที่ยว และหลากหลายกลุ่ม ร่วมวงสัมมนาการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว

โดยหวังว่าในเดือนมิ.ย.นี้​ รัฐบาลจะคลายล็อคมาตรการด้านการท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิม พร้อมเชื่อว่าหลังวิกฤตยังมีโอกาสหากผู้ประกอบการช่วยการเตรียมการให้ดี ก่อนจะมีการประกาศเปิดการท่องเที่ยว ด้วยการปรับปรุงระบบงานด้านบริการให้ได้มาตรฐาน

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในส่วนของเรือนำเที่ยว และโรงแรม เพื่อระดมสมองชิงความได้เปรียบ เนื่องจากสตูลเป็นพื้นที่สะอาดปอดจากเชื้อโควิด

ขณะที่ผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวเตรียมหารือ 4 ด้าน ก่อนการประกาศให้การท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิม โดยมุ่งเป้าไปที่มาตรการป้องกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ด้านราคา ตารางเดินเรือ

รวมทั้งการร่วมไม้ร่วมมือการจัดทำโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า หรือที่เรียกว่าโปรโมชั่นไฟไหม้ เพื่อเรียกลูกค้าให้กลับมา พร้อมเร่งหาทางออกช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยที่มีปัญหาด้านกระแสเงินสดเพื่อให้เข้าถึงความช่วยเหลือเม็ดเงินที่รัฐบาลจัดโครงการขึ้นมาเพื่อเยียวยา

………………………………………………
อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล

You may also like