18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ผู้ว่า​ฯเอกรัฐ​’ขอบคุณฮีโร่ชุดขาว ทัพหน้า“นราธิวาส”สู้โควิด-19เต็มกำลัง

ผู้ว่าฯนราธิวาส ขอบคุณฮีโร่ชุดขาว “Fighting COVID-19 & Thanks for My Heroes”​ ทัพหน้าต่อสู้วิกฤติ COVID-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ

5 พ.ค. 63 ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Fighting COVID-19 & Thanks for My Heroes”​ พร้อมด้วย นาวาตรี หญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู, นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นพ. วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นพ. วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะแพทย์ และพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก


ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายภารกิจให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรพยาบาลสุไหงโก-ลก รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย COVID-19 ระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ในการรองรับการให้บริการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมปลอดภัย ทั้งกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รวมทั้งวางระบบการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ซึ่งนอกจากการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วย การตรวจหาเชื้อ การเยี่ยมบ้านแม้กระทั่งการดูแลจัดการศพในผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยเลย

ปัจจุบัน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 10 ราย เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง 2 ราย อาการปานกลาง 8 ราย และผู้ป่วย PUI 100 ราย โดยมีบุคลากรทางการแพทย์หมุนเวียนกันในการดูแลผู้ป่วยประมาณ 400 คน ประกอบด้วย แพทย์ 30 คน พยาบาล 146 คน และบุคลากรอื่น ๆ 218 คน

ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่เสียสละ ในการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง อย่างเต็มกำลังความสามารถ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดกิจกรรม “Fighting COVID-19 & Thanks for my Heroes”​ ขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการมอบดอกไม้ พร้อมเสียงปรบมือ เพื่อเป็นกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

นายเอกรัฐ หลีเส็น​ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนราธิวาส ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้เป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ได้รับรู้ถึงความเสียสละ ความยากลำบากในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองประชาชน เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค ลดอัตราการติดเชื้อในชุมชน รวมทั้งการักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้หายจากโรค

ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในที่นี้ จึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องในความเสียสละที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 อย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด

You may also like