19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

น้ำใจจากจีน! “เซี่ยงตึ๊ง”​รับมอบเวชภัณฑ์ต้านโควิด-19

วันนี้​ 29 พฤษภาคม 2563 ที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัด​สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี​ (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) พร้อมด้วยคณะกรรมการ รับมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์จากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัด​สงขลา โดยมี ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ

ซึ่งการส่งมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่พยายามไม่ใกล้ชิดกันเกินไป และการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อระวังการแพร่กระจายของโรคด้วย

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยจำนวน 30,000 ชิ้น ชุดป้องกัน จำนวน 800 ชุด​ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19

นายอรุณชัย ศิริมหาชัย​ กล่าวว่า หลังจากที่ประเทศจีนประสบวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนั้นทางประเทศไทยได้ส่งความช่วยเหลือไปทุกรูปแบบ ซึ่งวันนี้ถือว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลงสถานการณ์ดีขึ้น

ประเทศจีน​ จึงอยากจะช่วยเหลือประเทศไทยบ้าง จึงป็นที่มาของการมอบอุปกรณ์ให้กับมูลนิธิฯ​ เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่และแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป​ และถือเป็นการแสดงมิตรไมตรีและน้ำใจต่อกันระหว่างไทย-จีน

You may also like