19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สตูล​ | ปล่อยอากาศยานไร้คนขับ บินจับผิดเรือประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำทะเล

ทรภ. 3 ปล่อยเครื่องอากาศยานไร้คนขับ บินทางอากาศ ส่องทางไกล จับผิดเรือประมงผิดกฎหมายเข้าในน่านน้ำทะเลสตูล

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามบินกองทัพอากาศ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในวันนี้พลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ( ผอ.สฝอ.ศรชล.ภาค 3 ) ได้ชมการปล่อยเครื่องอากาศยานไร้คนขับ หรือ orbitor 3b ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเรือภาค 3 บินทางอากาศ

เพื่อตรวจจับเรือประมงที่ผิดกฎหมาย หรือลุกล้ำน่านน้ำไทย และตรวจจับเรือประมงไทยที่ออกไปจับสัตว์น้ำทางทะเล โดยไม่ขออนุญาตจากหน่วย( pipo) ปี้โป้ศูนย์ควบคุมเรือเข้าออกทางทะเล ที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องอากาศยานไร้คนขับมีประสิทธิ์ภาพบินทางอากาศได้ถึง 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 90 ถึง 100 กิโลเมตร และมีศูนย์ควบคุมที่ตั้งโดยรถโมบายเคลื่อนที่ใช้จานดาวเทียมส่งสัญญาณการควบคุม ในการบินอยู่บนอากาศ

พลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช กล่าวว่า นำเครื่องนี้มาใช้ในจังหวัดสตูล และสภาพพื้นที่ของจังหวัดนั้น เป็นทะเลติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสามารถทำได้ช่วยผ่อนแรงเจ้าหน้าที่ทางทะเลได้อีกด้วย สิ่งสำคัญเครื่องนี้ตรวจจับแจ้งสิ่งผิดปกติได้รวดเร็ว

เมื่อจับผิดเรือประมงที่ล่องในทะเลโดยเครื่องนี้จะส่องวีดีโอและภาพนิ่งตัวเรือที่พบพิรุธส่งภาพมายังจุดควบคุมและสแกนข้อมูลเรือว่าลำนี้ผิดกฎหมาย ผิดที่ฝ่าฝืนบุกเข้ามาในน่านน้ำทางทะเลสตูล และส่งกำลังเรือรบของ ทรภ.3 ที่ลอยลำเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล

You may also like