18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รมต.พิพัฒน์.เตรียมรับเตรียมรับท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม สงขลา-พัทลุง

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ และร.ต.อ.อรุณ สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 4 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ บ้านเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว “เชิงเกษตร นิเวศน์ และวัฒนธรรม จังหวัดสงขลาและพัทลุง” โดยมีประชาชนใน อ.กระแสสินธุ์ คอยให้การต้อนรับ

ซึ่งทันที่เดินทางไปถึง นายพิพัฒน์ ได้พบปะประชาชนและผู้นำชุมชนที่มารอตอนรับ​พร้อมกับร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอในการพัฒนา​วัดเกาะใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกระแสสินธุ์

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสถานที่ ที่จะก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จาก ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เชื่อมต่อไปยัง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระยะทาง 6 กิโลเมตร เพื่อสำรวจพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างสะพานและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

You may also like