18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

คาราวานปันน้ำใจ“ส.ส.เดชอิศม์”​มอบถุงยังชีพนักรบ​อสม.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ที่บ้านโคกเมา ม. 7 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับ เจ้าหน้าที่อสม. ผู้ด้อยโอกาส

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง อ.รัตภูมิ และ อ.สิงหนคร จำนวน 8,000 ชุด มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพี่น้องอสม. หรือนักรบเสื้อเทา ซึ่งถือว่าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา อสม.เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ ที่สำคัญ ที่ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของชุมชน ดูแลคนในชุมชน เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าควรได้รับคำชื่นชม

หลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.30 น. นายเดชอิศม์ ขาวทองได้เดินทางไปยังจุดที่ 2 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ายาง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่อสม.โดยมีเจ้าหน้าที่อสม.และพี่น้องประชาชนมารออสม.อื่น

นายเดชอิศม์ ขาวทอง เปิดผยว่า กิจกรรม “คาราวาน ปันน้ำใจ”​ เป็นการนำถุงยังชีพมามอบให้กับเจ้าหน้าที่อสม.เพื่อเป็นกำลังใจ ที่ได้อุทิศตนทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 มาโดยตลอด ดังนั้นกิจกรรมนี้ จึงเป็นการตอบแทนความเสียสละที่ต้องดูแลประชาชนในชุมชนต่างให้ปลอดภัยจากโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมอบให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตามชุมชนต่างๆ โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่อสม.เป็นผู้พิจารณาพิจารณา

สำหรับกิจกรรม “คาราวาน ปันน้ำใจ”​ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2563 โดย​ส.ส.เดชอิศม์ เดินสายมอบถุงยังชีพจำนวน 5000 ชุด เพื่อเป็นกำลังให้กับเจ้าหน้าที่อสม.ในพื้นที่ เขต 5 ประกอบด้วย อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง อ.รัตภูมิ และ อ.สิงหนคร จำนวน 3,000 คน ส่วนอีก 2,000 ถุง จะมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่​ อสม.ตามชุมชนต่าง

You may also like