18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

โรงเรียนมหาวชิราวุธเปิดจอง หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น123ปี

27 ส.ค.63 เวลาประมาณ 14:00 น. ที่หอประชุมเปรม 100 ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ประดิษฐานพระนามภิไทย “สธ” รุ่น ๑๒๓ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาโดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน

ในพิธี พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จุดเทียนชัยพระมหานาค เจริญพระพุทธมนต์จุดเทียนชัย พระเทพสังวรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพฯ-จังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ พร้อมพระสงฆ์ 123 รูป นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ และนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ พร้อมส่วนราชการ ครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ เข้าร่วม


โรงเรียนมหาวชิราวุธ และสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้เปิดให้จองวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รุ่น 123 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลามาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยจะเปิดให้จองจนกว่าจะหมดในแต่พิมพ์ ซึ่งสามารถจองได้ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ณ ห้องรับรอง อาคารเรียน 1 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.


ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และเป็นทุนดำเนินงานเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ด้วย

 

You may also like