19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ฟื้น​เศรษฐกิจ​เมืองลุง! ชวนเที่ยววิถีไทยเท่“วัดเขียนบางแก้ว”​

ฟื้น​เศรษฐกิจ​เมืองลุง! เตรียมจัดงาน“วัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุพันปี วิถีไทยเท่” ชูเรื่องราวประวัติศาสตร์เชื่องโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม

4 สิงหาคม 63 ที่ลานเอนกประสงค์ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายนธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พระสมุห์สดใส อินทวังโส เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจดีย์ เขียนบางแก้ว ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุพันปี วิถีไทยเท่” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว

นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีความพร้อม ทั้งทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ความพร้อมของหน่วยงาน และความพร้อมของประชาชน ในการเป็นเจ้าภาพ ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว

โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้วิถีชุมชนของจังหวัดพัทลุง มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดพัทลุง

ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวในวิถีถิ่นธรรมชาติ เขา ป่า นา เล นอกจากนั้น ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายมาเชื่องโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ จึงอยากเชิญชวนทุกคนร่วมงาน “วัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุพันปี วิถีไทยเท่” พร้อมแสงสีเสียงที่ตระการตา

ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพัทลุง ประกอบด้วย กิจกรรมวิถีกิน โดยมีการออกร้านอาหารที่คัดสรรสุดยอด กิจกรรมวิถีฝีมือ เป็นการออกร้านงานฝีมือ สินค้าต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมวิถีเที่ยว การออกร้านแนะนำสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง กิจกรรมการแสดงแสง เสียง เรื่องวัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุพันปี วิถีไทยเท่พัทลุง

ซึ่งเนื้อหาเป็นเรื่องราวความเป็นมาของพัทลุง โดยเฉพาะวัดเขียนบางแก้วที่มีเรื่องราวของพระนางเลือดขาวผู้สร้างวัดสร้างเมือง และเรื่องราวความรักในแผ่นดินคนพัทลุง ซึ่งจะมีนักแสดงประมาณ 200 คน โดยแต่ละวันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น.

โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ มีรถจักรยานยนต์ขบวนพวงข้างบรรทุกผู้สูงอายุร่วมงาน และการแต่งกายแบบไทยๆ สมัยโบราณ พร้อมการแสดงบูชารำถวาย พระอัฐิธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สถิตอยู่ในพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว ซึ่งเป็นการรำถวายที่สวยงามมาก เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงาน

You may also like