18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

กีฬาผู้สูงอายุ

กีฬาผู้สูงอายุ ;12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุงประจำปี 2563 (การแข่งขันกีฬาเปตอง) ประเภทคู่ทั่วไปรุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

You may also like