19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

กมธ.คมนาคม วุฒิสภาดูปัญหาด่านสะเดา ร่วมผลักดันขนส่งระบบรางส่งเสริมท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมด้วย พล.อ.ธวัธชัย สมุทรสาคร รองประธานฯ และคณะ โดยมี พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นายกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมโลจิสติกและขนส่งภาคใต้ ตัวแทนภาคเอกชนและนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อรับข้อมูลการพัฒนาด่านสะเดาแห่งใหม่และสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ที่มีปัญหาสะสมเรื่องสร้างเสริจไม่มีทางทางเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย มีเพียงทางเชื่อมเล็กๆมายังด่านพรมแดนปัจจุบันเท่านั้น มีการเจรจากับทางรัฐบาลมาเลเซียมาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ เนื่องจากมาเลเซียได้สร้างด่านใหม่ซึ่งตรงกับด่านสะเดาปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดใช้แล้วเมื่อปี 61

นายอาทิตย์ วิสุทธสมาจาร นายด่านสะเดาชี้แจงต่อกรรมาธิการว่า ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่สร้างเสร็จไร้ทางเชื่อมไปยังมาเลเซีย เป็นประเด็นที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลตลอดจนกรรมาธิการชุดต่างๆได้รับทราบข้อมูลแล้ว ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแก้ปัญหาหาทางออกเพื่อให้ด่านสะเดาแห่งใหม่เปิดใช้ได้และให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือการสร้างถนนเชื่อมต่อจากถนนกาญจนวณิช ที่บริเวณหน้าค่าย ตชด.ไปยังด่านสะเดาแห่งใหม่ระยะทาง 1.2กม ขนาด 8 ช่องจราจร กว้าง 40 เมตรโดยใช้งบประมาณ 180 ล้านขั้นตอนอยู่ในระหว่างการรออมุมัติงบกลางของรัฐบาล หากสร้างถนนเส้นนี้เสร็จสามารถเปิดใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ได้ทันที เพื่อให้รถขนสินค้าใช้เส้นทางนี้วิ่งเข้าด่านใหม่ แล้วย้อนกลับมาสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านปัจจุบันไปพรางๆ ก่อน

ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานฝ่ายประเทศไทย มีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.ศภ.4 นายอาทิตย์ วิสุทธสมาจาร นายด่านสะเดาและคณะทำงานด้านเทคนิคชี้จุดพิกัดเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดา ได้เจรจาร่วมกับ นาง Siti HaiJar Adnin ผู้อำนวยการงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และคณะ เมื่อวันที่ 4 กพ.63 ได้บรรลุข้อตกลง ทางมาเลเซียยอมตัดเส้นทางเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่โดยรถที่ออกมาเลเชียเบี่ยงขวาก่อนถึงด่านปัจจุบัน50 เมตร ไปเข้าสูประเทศไทยที่ด่านขาออกทางทิศตะวันออกห่างด่านปัจจุบันและด่านใหม่ 500 เมตร กรรมาธิการการคมนคมรับทราบพร้อมนำเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป ก่อนยกคณะทั้งหมดไปดูด่านปาดังเบซาร์

ด้าน พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลาได้นำเสนอนโยบายพัฒนาขนส่งระบบรางที่ต้องดำเนินการในจังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า โดยขอการสนับสนุนจากรัฐบาลเร่งสร้างรถไฟรางคู่ 3 เส้นทาง 1. ปาดังเบซาร์-หาดใหญ่ 2. หาดใหญ่-ควนมีด-นาทับ(ท่าเรือสงขลาแห่งใหม่) 3.ควนมีด-สุไหงโกลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาลของรัฐบาลในการปรับปรุงการขนส่งรถไฟรางคู่ภาคใต้สู่อาเซียน

และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ทันสมัย สร้างรถไฟฟ้ารางเบาเส้นทางด่านนอก-สะเดา-คอหงส์-เมืองสงขลา และรถไฟโมโนเรล รอบพื้นที่ธุรกิจหาดใหญ่จาก บ้านพรุ-เทศบาลนครหาดใหญ่-สนามบินหาดใหญ่ ซึ่งรถไฟฟ้ารางเบาและโมโนเรลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสงขลาให้ทันสมัยกับการเป็นเมืองธุรกิจอันดับหนึ่งของภาคใต้ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสงขลาเมืองมรดกโลก และพัฒนาเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ตามถนนไทรบุรีที่ชาวสงขลาได้ร่วมบุกเบิกสมัยรัชกาลที่ 5 โดยจะมีศึกษาความเป็นไปได้และหาผู้ลงทุนร่วม(PPP)กับภาครัฐและเอกชน กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

(สุวิทย์ แก้วห่อทอง รายงาน)

 

You may also like