18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘แบรนด์นาคาภูเก็ต’ร่วมต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์4DNA

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ปี 2563 โชว์ผลงานออกแบบจากการถอดรหัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยศาสตร์ 4 DNA จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัย ราชบุรี

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 ก.ย. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ด้วยศาสตร์ 4 DNA จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต สุโขทัย และราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2563 ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในแต่ละจังหวัด ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยศาสตร์ 4 DNA อีกทั้งยังสามารถนำเอาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาใช้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ผลิตภัณฑ์ “นาคา” ได้ร่วมออกบูธด้วย โดยแบรนด์ นาคา มาจากชื่อหมู่บ้านที่อาศัยอยู่และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามคำขวัญส่วนหนึ่งคือ นั่งช้างชมสวน เลยเอาช้างเป็นสัญลักษณ์โดยใช้ตัวอักษรแทนรูปภาพ เพราะในอดีตแร่ดีบุกเป็นแร่ทางเศรษฐกิจที่สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับชาวจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เผื่อถ่ายทอดเรื่องราวลงบนผืนผ้า โดยได้นำอัตลักษณ์ของสายแร่ ซึ่งประกอบด้วยสี 4 สี คือ สีเหลืองทอง ประดุจดั่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย(ประกอบกับเป็นสีประจำรัชกาลที่ 9) สีฟ้า เปรียบเสมือนสายน้ำ (สีประจำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) และเป็นสีประจำจังหวัดภูเก็ต สีเทา และสีดำ ซึ่งสีทั้ง 2 สีนี้เป็นสีของแร่

นางวัลญา อิสลาม เจ้าของแบรนด์ นาคา กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีพ.ศ. 2563 ได้เกิดแนวคิดมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากเดิมเป็นเพียงเสื้อผ้า กระเป๋า หมวก จึงเริ่มพัฒนาการออกแบบสู่เฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถนำมาใข้ประโยชน์ได้จริงและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

You may also like