19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“นายกเจือ”ร่วม”นอ.เมืองสงขลา มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้(3 ธันวาคม 2563) นายเจือ กิ้มอั้น                         นายกเทศมนตรีตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมด้วยนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา และคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากพายุดีเปรสชั่นทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. จนกระทั่งเช้าวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ๆทำให้หลายพื้นที่ในอำเมืองสงขลาได้รับผลกระทบ

โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 และพื้นที่ชุมชนหลังโรงพยาบาลสงขลา หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง ซึ่งลักษณะเป็นพื้นที่ลาบลุ่ม จึงทำให้มวลน้ำที่ไหลลงมาจากกภูเขาฝั่งทิศตะวันออก ผ่านห้าแยกน้ำกระจายไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนกว่า 800 ครัวเรือน ต้องอาศัยอยู่กับน้ำมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม

และวันนี้ทางเทศบาลตำบลพะวงพร้อมด้วยฝ่ายปกครองได้เข้าช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง 800 ชุด มามอบเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ชาวบ้าน และพูดคุยให้กำลังใจหลังน้ำลด ซึ่งบางพื้นที่ในบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงประมาณ 1 เมตร ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่กับน้ำและสัญจรไปมาด้วนเรือโฟมได้รับความเดือดร้อนเป็นอยทางมาก ซึ่งทางเทศบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ปัญาและช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

 

 

You may also like