18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นร.สตูล150 คนบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในวัด-มัสยิด น้อมรำลึกถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9


นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด กว่า 150 คน ร่วมแรงร่วมใจออกมาทำความสะอาด วัด และมัสยิด ภายใต้การอำนวยการของนายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผอ.รร.บ้านคลองขุด โดย นางสาวเกศราพร บำรุงชาติ หัวหน้าสายชั้น ป.6 นำนักเรียนทำความสะอาดวัดมงคลมิ่งเมือง หรือ วัดป่าช้าจีน และมัสยิดบูเก็ตบูหงา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อถวายในหลวง ร.9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม


นางสาวเกศราพร บำรุงชาติ หัวหน้าสายชั้น ป.6 กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนบ้านคลองขุด เป็นการนำนักเรียน ป.5 และ ป.6 มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เราต้องการให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ แสดงออกและน้อมมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมจากส่วนที่เป็นวิชาการได้ลงพื้นที่จริง สำหรับวันนี้ นักเรียนจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มแรกจะทำความสะอาดวัด กลุ่มที่ 2 จะทำความสะอาดมัสยิด
ก็อยากให้นักเรียนมีจิตช่วยเหลือ แม้จะเป็นจุดเล็กน้อยๆของสังคม แม้เราจะคิดแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่จากการคิดจุดเล็กๆและลงมือทำจากสิ่งเล็กๆตามช่วงวัย ก็จะเป็นอย่างหนึ่งในการปลูกฝังความคิดพื้นที่ฐานจากจุดเล็กให้พัฒนาสิ่งดีไปสู่สังคมต่อไป


ด้าน ด.ญ.นิสรีน ลางีตัน ป.5 กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีที่ได้มาทำความสะอาดวัด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้วัดสะอาด รู้สึกภูใจและสนุก


เด็กชาย ธัญวรัตน์ พิทักษ์กิจ ป.5 กล่าวว่า วันนี้ครูให้กวาดเศษกิ่งไม้ที่เกิดจากลมพัดลงมา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 รู้สึกดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย เป็นประชาชนของท่าน ผมจึงมาทำความสะอาด และจะทำความดี เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู เพื่อให้พระองค์ท่านภูมิใจ

……………………………….
อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล

You may also like