16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

“ศุกร์ส่งสุข” มอบสิ่งดีๆให้ชาวสงขลา

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นำทีมเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมอำเภอสทิงพระ และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ร่วมจัดกิจกรรมนำสิ่งดี ๆ สู่โรงเรียนบ้านบ่อประดู่ โดยการสนับสนุนสิ่งของที่มีความจำเป็นต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาร สเปรย์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ยังมีการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบถุงยังชีพ และเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ป่วย และครอบครัว

สำหรับกิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาและเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ มอบให้แก่สังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา ได้รับการช่วยเหลือ และดูแลอย่างเหมาะสมในทุกวันศุกร์

ท้ายนี้ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และเหล่ากาชาด พร้อมทีจะขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ ให้แก่พี่น้องประชาชน ในทุกวันศุกร์ ตามความเหมาะสมตรงตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งความสุขต่อไป
“สงขลา ศุกร์ส่งสุข”

 

You may also like