วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ภายในสวนประวัติศาสตร์พล.เอกเทศ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ตัวแทนเครือข่ายองศ์กรรักและศรัทธาพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประกอยด้วย นายศุภกิจ ยอดแก้ว ตัวแทนจากสมาคมชาวสงขลา นายปรีชัย มาบะวรรณโณ สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ นายปรีชา สุขเกษม สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ นายประเสริฐ สุขนันต์ สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พร้อมด้วยสมาชิกในเครือข่ายฯ กว่า 30 คน ร่วมกันเปิดแถลงข่าว ตอบโต้ พร้อมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อให้ดำเนินการบังคับใช้กฏหมายกับ นายอัยย์ เพชรทอง ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่กลุ่มต่างๆ โดยได้พูดจาก้าวล่วงใส่ร้าย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 , วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2463

ต่อมา ได้เผยแพร่คลิปการบรรยายดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านสื่อออนไลน์ อันเป็นการจงใจ ใส่ร้าย ให้เกิดความข้าใจผิดและสร้างความแตกแยก ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงของประเทศชาติ

นายปรีชา สุขเกษม กล่าวว่า เนื้อหาที่นายอัยย์พูดมาทั้งหมดไม่เป็นความจริงซึ่งความจริง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นคนสงขลา มีถิ่นกำเนิดที่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเป็นบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนามาแต่บรรพบุรุษ ท่านเป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดเวลาตั้งแต่รับราชการทหาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 2 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของคนสงขลาและคนไทยทั้งประเทศ

นายปรีชา กล่าวต่อว่า ดังนั้น ทางเครือข่ายองค์กรรัก และศรัทธา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงขอให้นายอัยย์ เพชรทอง และพวกหยุดการกระทำซึ่งเป็นการใส่ร้ายอันเป็นเท็จและอ้างถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งประเด็นดังกล่าวทั้งหมดนี้ ทางเครือข่ายองค์กรรัก และศรัทธา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จะดำเนินการทางกฎหมายทุกกรณีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

You may also like