โฟกัสโพล : โดยหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส /เว็บ/เพจ สงขลาทูเดย์สำรวจทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งในส่วนของรัฐบาลพรรคการเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครหาดใหญ่

 

You may also like