19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ตรัง งดจัดวิวาห์ใต้สมุทร

จังหวัดตรัง งดจัดพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คู่บ่าวสาวชาวต่างชาติไม่มาร่วมพิธีในปีนี้ ในขณะที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ต้องปรับตัวให้ผ่านมาตรฐาน SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยว

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าการจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทรของจังหวัดตรังซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังได้จัดมาทุกปี ปีนี้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่วมจัดคือ หอการค้าจังหวัดตรังได้หารือในปีนี้จะงดการจัดวิวาห์ใต้สมุทร 1 ปี เฉพาะปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิดของเรา กิจกรรมนี้รับสมัครผู้ที่จะมาวิวาห์ใต้สมุทรที่ถ้ำมรกต ซึ่งทุกปีจะมี 20 คู่ ปีนี้ได้เตรียมการมาล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ปรากฏว่าสถานการณ์โควิดก็ทำให้คู่รักที่จะมาร่วมกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทรไม่มี หรือมีประมาณ 1-2 คู่ ทำให้คิดว่ากิจกรรมในปีนี้ด้วยสาเหตุหลาย ๆ อย่าง ทั้งผู้ที่จะร่วมกิจกรรม และนักท่องเที่ยว ตอนนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไม่ได้เข้ามารวมถึงกิจกรรมที่คนไทยในประเทศเข้ามาเที่ยวลดน้อยลง เนื่องจากมาตรการการชะลอการเดินทาง ก็คิดว่าปีนี้เราควรจะงดก่อน 1 ปี ปีหน้าค่อยว่ากัน ซึ่งปีนี้ได้เตรียมการเป็นอย่างดีในเรื่องของการเตรียมการทั้งสถานที่ ทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการพูดคุยออกแบบในเรื่องของที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ในการเตรียมพัฒนาเมืองปรับปรุงเมือง ในเรื่องของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเสริมเข้ามา เรื่องของดนตรี ในเรื่องภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมโดยเสนอตัวมากันมาก แต่ปีนี้อย่างที่นำเรียนสาเหตุจากสถานการณ์โควิดแล้วคิดว่าเราควรเลื่อนการจัดปีนี้ไป ในเรื่องของการที่เราจะเสริมการท่องเที่ยว หลังจากเดือนมกราคมขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลายเราก็จะมีในเรื่องของการพูดคุยกิจกรรมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเพิ่มเติมขึ้น แต่ขอดูสถานการณ์ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อน


ในส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงภาคเอกชนว่าในช่วงนี้ระหว่างเป็นสถานการณ์โควิดเราอยากจะให้ผู้ประกอบการทั้งหมด เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ท่องเที่ยว บริษัททัวร์ต่าง ๆ ได้หันมาดูในเรื่องของมาตรการ New normal ในเรื่องของมาตรฐาน SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เราจะให้ผู้ประกอบการได้ไปลงทะเบียนและให้ผ่านมาตรฐาน SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ได้พูดคุยและเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งหมดแล้วว่า ในระหว่างที่เรารอในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีชะลอตัวขอให้มีการพัฒนาโรงแรม ที่พัก ร้านอาหารให้ผ่านมาตรฐาน SHA ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการก็สนใจที่จะเข้าร่วมตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวที่จะให้ผ่านมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดตรัง

You may also like