19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“ผ้าทอนาหมื่นศรี” เปิดตัว “ทุ่งทอรัก”

“ผ้าทอนาหมื่นศรี” เปิดตัว “ทุ่งทอรัก” จัดกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว” สอนเด็กๆให้รู้คุณค่าข้าวและชาวนา ตื่นตาตื่นใจ “พิธีทำขวัญข้าว” ในรอบหลายสิบปีทุ่งนาหมื่นศรี

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ขอฝากขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว” ช่วงเย็นเมื่อวาน(6ก.พ.) ที่ผ่านมา ขอบคุณทุกรอยยิ้ม และความมีน้ำใจ ขอบคุณรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของบรรดาผู้ปกครองและน้องๆหนูๆที่มาเรียนรู้เรื่องคุณค่าของข้าวและชาวนา รวมถึงลองฝึกเก็บข้าวด้วยแกละ สำหรับผู้ใหญ่ และกรรไกรอันเล็กสำหรับเด็กๆ

นางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี บอกว่า กิจกรรม “ออกปากเก็บข้าว” เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กลุ่มทอผ้าฯ ต้องการอนุรักษ์และสืบสานเรื่องการทำนา โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลนาหมื่นศรี เป็นการบ่งบอกถึงการพึ่งพาอาศัยและความมีน้ำใจต่อกัน เป็นความรัก การช่วยเหลือเผื่อแผ่ ซึ่งตรงกับแนวทางของกลุ่มทอผ้าฯ ที่ทอผ้าด้วยความรัก โดยในครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้มาเก็บข้าวร่วมกันแล้ว ทุกคนยังได้เห็นพิธี “ทำขวัญข้าว” หรือที่ชาวนาหมื่นศรีเรียกว่า “บทสมโภชแม่โพสพ” หรือ “บทชุมนุมแม่โพสพ” ที่ไม่ได้ยินกันมานานหลายสิบปี โดยครูหมอข้าวได้มาทำพิธีจริงเพื่อนำ “ขวัญข้าว” ไปบูชาไว้บนยุ้งข้าวหรือลอมข้าวเพื่อความเป็นมงคลแก่ชาวนาและฤดูการผลิต เพื่อให้ลูกหลานได้ยินได้ฟัง เพียงหวังเกิดความตระหนักรู้คุณค่าของข้าวที่กิน และ ชาวนาที่ปลูก

นางสางอารอบกล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ลักษณะนี้ สำหรับครั้งแรกคือการเก็บข้าวเกี่ยวข้าวนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และต่อไปจะมีการจัดอีกเรื่อย หากจะมีการบริหารค่าใช้จ่ายก็ต้องทำเป็นระบบธุรกิจชุมชนหรือธุรกิจเพื่อสังคม แต่จะไม่จัดในเชิงธุรกิจเป็นที่ตั้ง หากแต่จะกำหนดเรื่องราวหรือประเด็นของกิจกรรมในแต่ละครั้ง แล้วเปิดรับจองในจำนวนที่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้สถานที่ “ทุ่งทอรัก” ซึ่งเกิดจากการประชุมตกลงของกลุ่มทอผ้าฯเพื่อตั้งชื่อให้กับสถานที่ซึ่งเป็นที่ดินของกลุ่มบริเวณใกล้กับเขาช้างหาย จำนวน 8 ไร่ ที่กำลังยกระดับให้กลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรหัตถกรรมผ้าทอนาหมื่นศรี” ต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มต้นไปบ้างแล้ว ในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อทำเส้นไหมมาทอผ้าด้วยตัวเอง การสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรับจัดเลี้ยงนักท่องเที่ยวในแบบกลุ่ม จัดกิจกรรมนำเที่ยวชุมชนนาหมื่นศรี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมแนวแคมปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดกิจกรรมและการใช้พื้นที่ “ทุ่งทอรัก” ได้ที่ นางสางอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 081-476-4318 หรือ อินบ๊อกเพจ “วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี

อนึ่ง พิธีกรรมบูชาแม่โพสพหรือพิธีกรรมทำขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อแม่โพสพ ซึ่งเป็นเทพธิดาข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอบคุณพระแม่โพสพที่ดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา โดยเชื่อกันว่าเมื่อทำพิธีนี้แล้วพระแม่โพสพจะช่วยคุ้มครองข้าวในนาให้มีผลผลิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวนา สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวนาว่า ในการทำนาครั้งต่อไป ข้าวในนาจะปราศจากโรคภัยต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติและแมลงศัตรูพืช

 

สิทธิชัย บุญแก้ว ภาพ

You may also like