19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

คืบหน้าไปไกลหาดใหญ่เมืองแห่งถนนไร้สายไฟ

27 กุมภาพันธ์ 2564 สงขลาโฟกัสเห็นความเปลี่ยนแปลงของอำเภอหาดใหญ่ที่เคยนำเสนอข่าวงานท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน
จุดพบเห็นความคืบหน้าวันนี้คือบริเวณถนนศุภสารรังสรรค์ ตั้งแต่แยกถนนราษฎร์ยินดีถึงแยกถนนเพชรเกษม เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
โดยข้อดีของการนำสายไฟและสายสื่อสารลงดิน ได้แก่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง รองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและมีทัศนียภาพสวยงาม

You may also like