19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

อบจ.สงขลา ร่วมสืบสานงานประเพณี บุญเดือน 3

วันนี้ 26/2/2564 เวลา (15.00) นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีบุญเดือนสาม ข้าวหลามเวียนทราย ณ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.ปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายไชยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี นายบุญชัด ศิริรัตน์ อดีตกำนันตำบลท่าประดู่ พร้อมด้วย นายศิริโชค โสภา อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ผบ.ฉก.ตชด. 43 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลท่าประดู่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีเปิด


นายพิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานประเพณีบุญเดือนสาม ข้าวหลามเวียนทราย ถือเป็นงานประเพณีที่ส่งเสริมในการสร้างความรัก ความสามัคคีของชุมชนในท้องถิ่น จึงอยากให้งานประเพณีอย่างนี้ได้อยู่คู่กับท้องถิ่นของเราตลอดไป ซึ่งนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก็ได้มี นโยบายที่ชัดเจน ในการให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น ในการส่งเสริมในเรื่องของงานประเพณี และเรื่องของการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่จะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีส่วนช่วยสนับสนุน และส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่น ก็สามารถแจ้งมาได้ที่ทางผม ในฐานะเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมเปิดสะพานข้ามคลองนาทวีหลังวัดท่าประดู่ และลานกิจกรรม ณ หมู่ที่ 1 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

You may also like