19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘เอ็ม’อดีตปธ.นักเรียนญว. หัวหน้าพรรคการเมือง“อายุน้อยที่สุด”

อดีตประธานนักเรียน ญว. ลูกหลานชาวหาดใหญ่ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย “เอ็ม ธวเดช” เผยตั้งใจมาเพื่อเปลี่ยนแปลง ย้ำทุกจังหวัดต้องพัฒนาเท่าเทียมกับ กรุงเทพฯ ให้ได้

 

“เอ็ม” ธวเดช ภาจิตรภิร คนรุ่นใหม่ไฟแรง วัย 32 ปีลูกหลานชาวหาดใหญ่ และอดีตประธานนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย(ญว.) ได้รับเลือกเป็น “หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่” พรรคการเมือใหม่ที่มุ่งเน้นสร้างการเมืองแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ สร้างการเมืองสีขาวให้ได้ พร้อมเปิดตัว 15 คณะกรรมการบริหารพรรค ชูสโลแกน #เราพร้อมทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อคนไทยทุกคน พลังคนรุ่นใหม่เพื่อมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีกว่าเดิม #เราจะเปลี่ยนความจน ให้เป็นความรวย #เราจะเปลี่ยนเรื่องไม่ดี ให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับคนไทยทุกคน

ทั้งนี้ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พรรคแนวทางใหม่ได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรค เพื่อพิจารณาเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค รวมถึงพิจารณาคำประกาศอุดมการณ์ นโยบาย และข้อบังคับพรรค โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 400 คน

โดยประธานในพิธีเปิด นพ. ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มแนวทางใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง

“ขอขอบพระคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรคแนวทางใหม่ทุกท่านที่ได้ไว้วางใจให้โอกาสเลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 15 คน” นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ กล่าวภายหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ และว่า

วันนี้เป็นวันสำคัญวันก่อเกิด พรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อ แนวทางใหม่ ที่เราอยากเห็นเป็นพรรคการเมืองที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

“เราจะเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมคิด ร่วมทำ ระดมสมองเพื่อออกแบบนโยบายต่างๆ ร่วมกัน”

จากนี้เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนจะลงพื้นที่ ไปทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชน เพื่อให้ประชาชนช่วยออกแบบนโยบายร่วมกัน เตรียมวางแผนจัดตั้งสาขาพรรคทั้ง 77 จังหวัด คัดสรรว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 350 เขตทั่วประเทศ สร้างแบรนด์ แนวทางใหม่ ให้คนรู้จักให้มากยิ่งขึ้น

“ผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง หากมีโอกาสได้เป็นนักการเมือง จะลดรายจ่ายประชาชนให้มากที่สุด และต้องเพิ่มรายได้ให้ประชาชนให้มาก ผมอยากเห็นคนไทยมีชีวิตที่สบาย ไม่ลำบาก ไม่เดือดร้อน จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขที่สุด”

เราจะต้องหาเงินเข้าประเทศให้มาก และนำเงินกระจายไปสู่คนไทย เราต้องมีสวัสดิการที่ดีเพื่อคนไทยทุกคนฯลฯ”

You may also like