21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นายกไพเจน นำรัฐมนตรีเที่ยว “เลียบลัดเลาะลุยเลสาบ” สงขลา

วันที่ 7 มีนาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกฯ นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ ส.อบจ.เขตอำเภอสทิงพระ นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง ส.อบจ.เขตอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมคณะทัวร์ทางไทย วันเดียวเที่ยวสงขลา รัฐมนตรีพาเที่ยว “เลียบลัดเลาะลุยเลสาบ” นำร่องการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งได้ร่วมคณะกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางนาที รัชกิจประการ ภรรยา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พานักท่องเที่ยวกว่า 100 คน เที่ยวชุมชนริมทะเลสาบสงขลา เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา เที่ยวชมวิถีพื้นบ้านของชาวสงขลา ล่องคลองรี ไปเกาะกำเหียง ชิมอาหารเที่ยงและอาหารพื้นบ้านจากคาบสมุทรสทิงพระ ลงเรือชมเกาะกำเหียง เกาะกระ ชมเกาะสี่เกาะห้า เกาะรังนก

You may also like