19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจสงขลา

วันนี้ ( 30 มี.ค.64 ) ณ ห้องประชุม สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมือง Sport City และ MICE City กระตุ้นการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสงขลา โดยมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันในการจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ กิจกรรมโตนเทรล รักษ์สัตว์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำครั้งที่ 2 ,การแข่งขันว่ายน้ำระดับนานาชาติ ,การแข่งขันกีฬาซับบอร์ดและการท่องเที่ยวด้วยซับบอร์ดนานาชาติ ,กิจกรรมหาดใหญ่ อัลตร้า เทรล ,กิจกรรมสงขลาไตรกีฬา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมือง sport city และ mice city กระตุ้นการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

นอกจากนี้ การประชุมมีเรื่องพิจารณา ในส่วนของรายละเอียดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโตนเทรล รักษ์สัตว์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ น้ำตกโตนงาช้าง ,การแข่งขันว่ายน้ำระดับนานาชาติ Amazing Thailand Swimathon Series 2021 Songkhla ,การแข่งขันกีฬาซับบอร์ดและการท่องเที่ยวด้วยซับบอร์ดนานาชาติ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 ณ ชายหาดสมิหลา ,กิจกรรมหาดใหญ่ อัลตร้า เทรล วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนวัดศรีษะคีรี กิจกรรมสงขลาไตรกีฬา วันที่ 24-25 กรกฎาคม ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ด้วย

ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ โดยต้องอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน และให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ทางสาธารณสุขได้กำหนดอย่างเคร่งครัด

You may also like