19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

คนจีนหาดใหญ่ร่วมพิธีสมโภช เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลเจ้าเทพนาจา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.30  น. ที่ ศาลเจ้าเทพนาจา(บ้านเกาะหมี) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา ประธานศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่(บ้านเกาะหมี) และคณะกรรมการศาลเจ้าฯ ได้จัดงานสมโภชวันประสูติเจ้าแม่กวมอิม มหาพระโพธิสัตว์ ประจำปี 2564 โดยมีพล.ต.ท. สาคร ทองมุณี ว่าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายนิยม พรรณราย ว่าที่สมาชิกภาเทศบาลนครหาดใหญ่ นายเกรียงศักดิ์ จิภาพงพันธ์ นางพัชรวรรณ จรดล และพี่น้องเชื้อสายจีน เข้าร่วมงานคับคั่ง

ภายในงานมีการแสดงรำมโนราห์​สมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง ” มารำถวาย จากนั้นได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระ​โพธิสัตว์​กวนอิม, องค์เทพเจ้านาจา, องค์เทพเจ้ากวนอู (เนื้อหยกขาว)​ ที่ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าของศาลเจ้า ก่อนที่จะมีพิธีเบิกเนตร 3 มหาเทพ และพิธีปลุกวัตถุมงคลโดยมีพระภิษุสงฆ์เจ้าร่วมในการทำพืธีครั้งนี้ด้วย

นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา ประธานศาลเจ้าเทพนาจา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้มากราบไหว้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และองค์พระต่าง ๆ ในศาลเจ้า

You may also like