21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันนี้ (1 เม.ย. 64) จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 “1 จังหวัด 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การบริจาคโลหิตในปัจจุบัน สถานการณ์คลังโลหิตค่อนข้างขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องการโลหิต เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โลหิตในคลังของสภากาชาดไทยลดเหลือน้อยลง นำมาซึ่งการบริจาคโลหิตเพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ นอกจากจะทำให้เราได้กุศลจากการให้แล้ว ยังได้สุขภาพที่ดี เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ ทำให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้ดีขึ้น ถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลย สภาพเครื่องยนต์ก็แย่ ซึ่งการบริจาคโลหิตทำให้เลือดสมดุล ระบบต่างๆในร่างกายกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ระบบเลือดไหลเวียนมากขึ้น โอกาสนี้ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ผู้ที่มีจิตอาสามาร่วมบริจาคโลหิต และหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้

You may also like