21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลา เตรียมจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ ระยะทางผ่าน 35จังหวัด

จังหวัดสงขลาเตรียมจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ ระยะทางผ่าน 35 จังหวัด โดยธงไตรรงค์จะวิ่งผ่านจังหวัดสงขลาในวันที่ 8 – 10 เมษายน 2564 นี้
วันนี้ (1 เม.ย.64) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา สนามกีฬาติณสูลานนท์ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ เพื่อเตรียมต้อนรับธงไตรรงค์ที่จะวิ่งผ่านจังหวัดสงขลา รวมถึงกิจกรรมวิ่ง Fun run รวมใจสู่ชัยชนะ กระทั่งส่งธงต่อสู่พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพัทลุงต่อไป โดยมีนายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการวิ่งผลัดส่งต่อธงไตรรงค์คนละ 1 กิโลเมตร เป็นงานวิ่งผลัดธงชาติไทยครั้งประวัติศาสตร์ต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด 4,606 กม. โดยได้เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งออกจาก กทม. เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระเเสเเละสร้างการรับรู้ถึงการเเข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 ก.ค.- 8 ส.ค.64 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่เตรียมออกเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้ ซึ่งเส้นทางการวิ่งผลัดธงชาติไทยครั้งประวัติศาสตร์นี้ จะมีขึ้นใน 35 จังหวัด เริ่มจากกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 27 พ.ค.64 ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.stadiumth.com และ
เฟซบุ๊คhttps://www.facebook.com/THStadium/
โดยการประชุมหารือของคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ จังหวัดสงขลาวันนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ และวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ทั้งเส้นทางการวิ่ง การจราจรและความปลอดภัย รวมถึงมอบหมายภารกิจอื่นๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

You may also like