18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากอดีตพัฒนาการจังหวัด และข้าราชการบำนาญ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย โดยมี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนา สตรีอาสา และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

You may also like