21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

สงขลาจัดสัมนา Festival Economy ผลักดันเมืองเทศกาลสู่ตลาดโลก

วันนี้ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยประมาณ ณ โรงแรม​ เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์​ หนู​รอด รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา​ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสัมมนาประชาสัมพันธ์​ Festival Economy และพัฒ​นา​เครือข่ายผู้จัดงานสัญจร จังหวัดสงขลา โดยมีนางหริสุดา บุญยวัฒน์​ ผู้อำนว​ยการ​ ฝ่าย​พัฒนา​การจัดงานเมกะอีเว้นท์และเทศกาลนานาชาติ​ สำนักงานส่งเสริม​การจัด​ประชุม​และ​นิทรรศการ​ (องค์การมหาชน)​ สสปน. (TCEB)​ นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาล​นานาชาติ​ไทย นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ​ภาคใต้ (TCEB) คุณศิวัตน์ สุวรรณ​วงศ์ นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วม

ในวันนี้ได้มีกิจกรรมสัมนาร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ซึ่งได้มีการสัมนากันหลากหลายหัวข้อ อาทิ “เทศกาล” กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยกล่าวความสำคัญ Festival Economy​ กับการพัฒนา​เมืองยั่งยืน การสัมนาในหัวข้อ Comunity talks การสัมนาในหัวข้อการต่อยอดความยั่งยืนของงานเทศกาล​ และกรณีศึกษา และปิดท้ายด้วยกิจกรรม​ปฏิบัติการ​กลุ่ม เพื่อสร้างเมืองด้วยเทศกาลสู่เศรษฐกิจ​ชุมชน​อย่างยั่งยืน

โดยการจัดสัมนาในวันนี้เป็นการจัดสัมนาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาเมืองสงขลา สู่เป้าหมายการเป็นเมืองเทศกาลระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างด้วยหลักแนวคิด “สร้างงานอย่างไรให้ได้เมือง” เน้น “สร้างมรดกเมืองจากงานเทศกาล” และจะนำไปสู่ “การสร้างเศรษฐกิจ” และการพัฒนา​เมืองอย่างรอบด้าน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอย่าง TCEB​ โดยจังหวัดสงขลาเองก็ถือเป็น 1 ใน 7 เมือง MICE CITY ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

 

You may also like