19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ม.อ.ภูเก็ตสู้ไปด้วยกัน! ช่วยชาวภูเก็ตฉีดวัคชีนโควิด

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตร่วมฉีดและเป็นอาสาสมัครอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด19 ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้รับอนุมัติวัคซีนจากรัฐบาลจำนวน 930,000 โดส เพื่อฉีดให้กับคนภูเก็ตจำนวน 400,000 กว่าคน เพื่อเตรียมพร้อมนำร่องเป็นจังหวัดต้นแบบในการฉีดวัคซีนโควิด19 และพลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยจะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยไม่ต้องมีการกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

You may also like