18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จังหวัดระนองเปิดงานอาบน้ำแร่ แลระนองและงานกาชาด ประจำปี 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม และนายสมจิตต์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รองนายกเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดงานอาบน้ำแร่ แลระนองและงานกาชาด ประจำปี 2564 ของจังหวัดระนอง และประชาชนชาวไทยและเมียนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดร้านกาชาด ตีฆ้องชัย และร่วมกับกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนำตลับรางวัล จำนวน 10,000 ตลับ เทลงสระน้ำร้านนาวากาชาดเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้จับสลากลุ้นรับของรางวัลซึ่งการจำหน่ายสลาก จำหน่ายในราคาใบละ 20 บาท และมีรางวัลทุกใบ นอกจากนี้ยังมีจุดรับบริจาคดวงตา และร่างกาย สำหรับผู้มีจิตกุศล สำหรับวัตถุประสงค์การออกร้านเพื่อจัดหารายได้ นำไปใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เช่น การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยรวมถึงกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ก่อนพิธีเปิดมีการแสดงชุด “ระนองเมืองงาม นวัตวิถี ลานวัฒนธรรม” จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบรางวัลการประกวดขบวนรถสวยงามของดีเมืองระนองของแต่ละอำเภอ ที่ได้จัดขบวนรถสวยงามของดีแต่ละอำเภอ เข้าร่วมประกวด โดยอำเภอละอุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ อำเภอกระบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 อำเภอกะเปอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อำเภอสุขสำราญ และอำเภอเมืองระนองได้รับรางวัลชมเชย โดยเริ่มพิธีเปิดงานภายใต้ชุด “สำเภาทอง เชื่อมระนองให้เข้มแข็ง” โดยประธานปักธง เรือสำเภาทอง 2 ลำ ที่แล่นมาจอดคู่กัน ก่อนจุดพลุถือเป็นการเริ่มต้นงานประจำปี อาบน้ำแร่ แลระนอง 2564 อย่างเป็นทางการ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “เที่ยวระนอง….เมืองรองที่ต้องมา”ตามโครงการประกวดภาพถ่าย “ฉันตามหาเมืองระนอง” สำหรับผลการตัดสิน ประเภทนักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวชนกนภา ผลิพัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เด็กหญิงนาตาซา ธูปเรือง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาววารินทร คชาเศรษฐ์ ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายไพรสณฑ์ ผลิพัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายโชคปรเมษฐ์ พลายเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายธนายุส พิจยานนท์ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 5,000 บาท และ 3,500 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ภายในงานอาบน้ำแร่ และระนอง ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 2-11 เมษายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ในด้านการท่องเที่ยวมีพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีประเพณีวัฒนธรรม มีอาหารพื้นถิ่นโบราณ อีกทั้งมีความพร้อมจะเป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ” ในภูมิภาคเอเชียตามวิสัยทัศน์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับ ชั้นนำ โดยการจัดงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสร้างกิจกรรมประจำปีเพื่อเป็นปฎิทินท่องเที่ยวของจังหวัด ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองและบริเวณ ต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมด้านสปาน้ำแร่ และสุขภาพดีด้วยแพทย์ทางเลือก กิจกรรมวิถีชุมชนชาวระนอง กิจกรรมของดีศรีท้องถิ่น และตลาดย้อนยุค กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรมประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ธิดาสองแผ่นดิน และเทพธิดาระนอง กิจกรรมประกวดขบวนรถสวยงามของดีแต่ละอำเภอ กิจกรรมประกวดที่นี่ระนอง (Talent) กิจกรรมเดินแบบผ้าพื้นเมืองระนอง กิจกรรมประกวดร้องเพลงท้องที่ ท้องถิ่น และการออกร้านนาวากาชาด

กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ ในพิธีเปิดงานบนเวทีกลาง คือ กิจกรรมเดินแบบผ้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นการเดินการกุศล จากภาครัฐ และภาคเอกชน แบ่งออกเป็น 3 Part คือ “บาบ๋า ย่าหยา”คุณค่าแห่งวัฒนธรรม นำโดยนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และภริยา Part 2 “สืบสาน รักษา”อารยธรรมล้ำค่า บนผืนผ้าเมืองระนอง นำโดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และภริยา และ Part 3 ต่อยอด รังสรรค์“ปาเต๊ะ”ภูษา แห่งทักษิณ พร้อมนางแบบกิตติมศักดิ์ในนามตัวแทนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมเดินแบบโชว์ผ้าพื้นเมืองครั้งนี้ด้วย

 

You may also like