19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ส.ส.สงขลาจับมือแก้ปัญหา ร่วมผลักดันสร้างรพ.สิงหนคร

วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี ส.ส.เขต 4 สงขลา พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นพ.นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม กินน้ำชายามเช้า กับ นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื่อ ส.ส. เขต 7 สงขลา พรรคภูมิใจไทย ที่บ้านพัก ม.7 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

และในโอกาสนี้ นพ.นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ ได้ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน นายณัฎฐ์ชนน เพื่อประสานของบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลสิงหนคร(ส่วนหน้า) เพื่อแก้ปัญหาความแออัด และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาประชาชนในพื้นที่อ.สิงหนคร และพื้นที่ใกล้เคียงให้เข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลสงขลาได้มากขึ้นอีกด้วย

นพ.นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลสิงหนคร(ส่วนหน้า) ได้ริเริ่มขึ้นมาจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการเข้ามาช่วยแก้ปัญหา และผลักดันจนประสบความสำเร็จ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลแห่งใหม่ ได้ปรับพื้นที่และอยู่ระหว่างก่อสร้างตัวอาคารบางส่วน ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ใจบุญและประชาชนร่วมกันบริจาคมา วันนี้จึงมาปรึกษาพร้อมกับยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขผ่านส.ส.เพื่อช่วยกันผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อมทั้งเป็นอาคารอำนวยการด้วย ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 62 ล้านบาท

ด้านนายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฯถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาลำดับที่ 90 ซึ่งอาจจะในปีงบประมาณนี้ แต่อย่างไรก็ตามในฐานะ ส.ส.สงขลา จะช่วยผลักดันอย่างเต็ม เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนสงขลา

You may also like