18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

จิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

จิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ และเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสำคัญ อรทัยนายอำเภอห้วยยอด นางนาฎยา หนูสมจิตต์ ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน จิตอาสา กว่า 400 คน เข้าร่วมพิธี ฯ


ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนพสกนิกร ซึ่งได้ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ และจังหวัดตรังได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้เกิดความสวยงามสะอาดเรียบร้อย

You may also like