19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“นกแอร์”บินเบตงฤดูผลไม้

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะบา ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการมนาคม วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เตรียมผลักดันให้สนามบินเบตงเปิดใช้โดยเร็วในช่วงไฮซีซั่นหรือช่วงฤดูกาลผลไม้ของอำเภอเบตง  โดยผู้แทนบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เผยว่าจะทำการบิน 2 เส้นทาง ราคาในช่วงโปรโมชั่น ประมาณ 2,990 บาท ณ สนามบินนานาชาติเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

You may also like