21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสถานการณ์โควิด-19 จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.64 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์โควิด-19 โดยได้รับฟังแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมและบริหารจัดการโรค การดำเนินงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและตรวจสถานการณ์การระบาดในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และมอบวัคซีนป้องกันโรควิด-19 ให้จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5,000 โดส โอกาสนี้มีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปสถานการณ์


นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้ (4 เม.ย.64) ได้ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทำงาน และวางแผนจัดการสถานการณ์ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดได้รับรายงานพบมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสแห่งใหม่ เนื่องจากมีผู้ป่วยอาการหนักและเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลต่อมาพบการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบหาต้นเชื้อ ขณะที่ในวันนี้ ได้ตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 300 คน พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อ 116 คน เป็นผู้ต้องขัง 92 คน และเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำ 24 คน ในจำนวนนี้เป็นพยาบาลประจำเรือนจำ 1 คน อย่างไรก็ตามเรือนจำเป็นระบบปิด การควบคุมดูแลสามารถทำได้โดยง่าย ที่สำคัญมีสถานพยาบาลภายในซึ่งได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รองรับกว่า 200 เตียง และสามารถขยายได้อีกประมาณ 800-900 เตียง ส่วนผู้ป่วยหนักจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เหมาะที่จะใช้มาตรการ Bubble and seal เช่นเดียวกับที่ใช้ควบคุมการติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อควบคุมไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มภายใน 28 วัน ขอให้ไม่ต้องกังวล ขณะที่นักโทษที่จะจำหน่ายจะเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine 14 วัน จะไม่มีการแพร่เชื้อต่อไปได้ ทางด้านยามีเพียงพอที่จะรักษาได้ส่งมาจังหวัดนราธิวาส และคลังยาที่จังหวัดสงขลา รวมถึงสนับสนุนชุด PPE แนะนำการปฏิบัติตนให้เจ้าหน้าที่ในเรือนจำและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไปอีก ส่วนวัคซีนได้ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำนราธิวาสทุกคน เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขไปแล้ว


ในส่วนของกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 1,000 คน ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน และจะตรวจหาเชื้อต่อไป และยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ภายนอก ทั้งนี้ ภาพรวมของประเทศยังพบการติดเชื้ออยู่หลายแห่ง อาจเกิดจากการหละหลวมในมาตรการส่วนบุคคล อยากขอความร่วมมือประชาชนช่วยเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและล้างมือ ลดการชุมนุมที่มีการรวมตัวคนจำนวนมาก ช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้งเพื่อทบทวนมาตรการที่เคยเสนอไป เป้าหมายอยากให้คนไทยได้ปฏิบัติตามประเพณี และไม่มีการติดเชื้อแพร่ระบาดของโรควิด-19 เกิดขึ้นอีก

You may also like