18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นายอำเภอคนแรก! “โกลก”ฉีดวัคซีนโควิด

(5เม.ย.64) ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ประเดิมฉีดวัคซีนซิโนแวคป้องกันโควิด-19เข็มแรกของอำเภอสุไหงโก-ลก ในฐานะบุคลากรด่านหน้าของอำเภอสุไหงโก-ลกที่เป็นเมืองชายแดนของจังหวัดนราธิวาส และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปลอดภัยสำหรับคนไทย โดยในครั้งนี้นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก และบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วย
ทั้งนี้แผนในการฉีดวัคซีนซิโนแวคป้องกันโควิด-19 เฟสแรก วันที่5-9เมษายน 2564 จะทำการฉีดให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่บริการคนไข้ กลุ่มบุคลากรด่านหน้า ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จำนวน 640 คน และจะฉีดซ้ำอีกครั้งในอีก28วันข้างหน้า รวม 1,280โดส
นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ไม่ได้วิตกกังวลกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะมั่นใจในคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งภายหลังการฉีด 30นาทีไม่มีอาการที่ผิดปกติใดๆ
ด้านนายบรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 5,000 โดส และอำเภอสุไหงโก-ลกได้รับการฉีดเป็นกลุ่มแรกๆ เนื่องจากเป็นอำเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มแรกจำนวน 640 คนจะเน้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการประชาชน และบุคลากรส่วนหน้าที่ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก พร้อมยืนยันวัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยหลังการฉีดอาจมีอาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่นปวดเมื่อยร่างกาย ครั่นเนื้อครั่นตัว หรืออาจมีไข้เล็กน้อย ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก และบางรายอาจเกิดจากโรคประจำตัวไม่ใช่จากวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามอาการผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างใกล้ชิดโดยพร้อมช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีที่พบความปกติ
ส่วนประชาชนทั่วไปที่คาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ประมาณเดือนพ.ค.64 ผ่านช่องทาง ดังนี้ ไลน์หมอพร้อม หรือลงทะเบียนที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โดยจะมีการจัดคิวให้ประชาชนทยอยมาฉีดวัคซีนจนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2564

You may also like