18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

หวั่นโควิด-19 เรือนจำจังหวัดตรัง ประกาศงดเยี่ยมตั้งแต่ 5 เม.ย.-5 พ.ค. 64

เรือนจำจังหวัดตรังประกาศงดเยี่ยมญาติแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.-5 พ.ค.2564 นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ประกาศงดเยี่ยมญาติแบบปกติทุกเรือนจำ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.-5 พ.ค.2564 หลังจากพบเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังอยู่ในช่วงการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมภายนอกร่วมกับผู้อื่น กรมราชทัณฑ์จึงได้รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน ด้วยการนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำกลับมาใช้อีกครั้ง แม้จะเพิ่งประกาศผ่อนคลายมาตรการมาได้ไม่นาน สำหรับครั้งนี้ กำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีการดำเนินการหลัก ๆ คือ

1.งดเยี่ยมญาติแบบปกติที่เรือนจำ

2.งดนำผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ

3.งดย้ายผู้ต้องขังระหว่างเรือนจำ

4.พิจารณาแนวทางอื่นแทนการนำผู้ต้องขังออกศาล

5.งดนำบุคคลภายนอกเข้าเรือนจำ

6.แยกกักโรคผู้ต้องขังเข้าใหม่โดยห้ามย้ายหรือออกจากห้องเป็นระยะเวลา 14-21 วัน

7.ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายในการเข้าตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนออกจากห้องแยกกักโรค

ทั้งนี้ การดำเนินการที่ยังสามารถทำได้ คือ 1.การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (แอปพลิเคชั่นไลน์) 2.การซื้อสินค้าฝากผู้ต้องขังและการฝากเงิน ภายใต้วิถี New Normal คือ การเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดตรัง ขอให้ประชาชน รวมถึงญาติของผู้ต้องขังทุกคนเข้าใจถึงความจำเป็นในการประกาศใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งรวมถึงการประกาศงดเยี่ยมญาติแบบปกติที่อาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในครั้งนี้

You may also like