18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

“นิพนธ์-ศอ.บต.”จัดมวย เชื่อมสัมพันธ์ชาวจะนะ

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศล โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวรนัฏ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกอบจ.สงขลาพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการแถลงข่าว

นายนิพนธ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การแข่งขันชกมวย กล่าวว่าศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ จัดขึ้นเพื่อการกุศล และสนองนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้สงขลาเป็นเมืองกีฬา และเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

นายนิพนธ์ ยังกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคนนอกพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน หันมาอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองจะนะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งกีฬาที่สำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ และนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จากนั้นนายนิพนธ์ ได้ร่วมประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม พร้อมกับออกเดินทางไปยังสนามมวยชั่วคราวเพื่อตรวจความเรียบร้อย

สำหรับการแข่งขันชกมวยไทยศึกมหกรรมรวมพลคนจะนะ ถูกจัดขึ้นโดยมี ศอ.บต. พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุน ซึ่งนอกจากเป็นการเชิญชวนให้คนมาเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.จะนะ และขณะเดียวกันก็คงปฎิเสธไม่ได้ว่า ศึกมวยไทยรายการนี้ ยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศอ.บต. กับคนในชุมชน และมุ่งหวังให้ชาวบ้านใน อ.จะนะ เห็นความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม

สำหรับการจัดการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศลครั้งนี้ ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ณ สนามมวยชั่วคราวสนามแข่งขันนกเขาชวาหวังดี ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งรายได้จากการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศล ซึ่งได้จากการบริจาค จะนำไปมอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.จะนะ จ.สงขลา

You may also like