19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

เร่ง”เกาะกลาง” ลดอุบัติเหตุบ้านทุ่งหวัง

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายเจือ ราชสีห์ อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 408 (บริเวณตลาดนัดทุ่งหวัง) ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา

ภายหลังได้รับหนังสือร้องเรียน ถึงความเดือดร้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ ว่า ถนนสาย 408 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับสามจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้ปัจจุบันมีการจราจรที่คับคั่ง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณบ้านทุ่งหวัง เนื่องจากไม่มีเกาะกลางถนน และรถส่วนใหญ่จะใช้ความเร็วสูง ทำให้ที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

จากนั้นนายเจือ ราชสีห์ ได้ประสานไปยังกรมทางหลวงมนการดำเนินการแก้ไข โดยการก่อสร้างเกาะกลางถนนพร้อมทางเท้า ตลอดถึงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากคลองธรรมชาติหมู่ที่ 7 ข้ามถนนไปสู่พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา และออกสู่ทะเล เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังซ้ำซากในช่วงฤดูฝน กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเเล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 นี้

You may also like